DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Denetim ve Meslek Hukuku MG32   719 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Jale SAĞLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yasalar, standartlar ve ilkeler doğrultusunda bağımsız denetim ve bağımsız denetçinin özelliklerini vurgulayarak denetim faaliyetlerinin uygulanışını göstermek ve denetim göürüşünün oluşturulma sürecinde yorumlama gücü kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Denetime genel bakış, denetim ve denetçi türleri, Muhasebe ve muhasebe denetimine yön veren yasal düzenlemeler, Bağımsız denetim süreci: müşteri seçimi, sorumlulukların belirlenmesi, planlama, programların yürütülmesi, denetimin tamamlanması ve raporlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim kavramını, sınırlarını, genel yapısını anlar ve algılar
2) Türkiye'de muhasebe ve denetim mesleğine yön veren yasal düzenlemeleri, kapsamını ve mesleğe etkisini algılar.
3) Denetimin planlanması sürecini anlar ve değerlendirir
4) Denetimde kanıt toplama sürecini anlar ve değerlendirir
5) Denetim Görüşünün oluşturulması ve raporlanması sürecini anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi Güvenilirliği Denetime Duyulan İhtiyaç, Denetim, unsurları ve ilgili diğer kavramlar. ilgili kaynaklardan okuma ve yorumlama
2 Denetim ve denetçi türleri. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
3 Denetim mesleğine yön veren yasal düzenlemeler ve bağımsız denetim standartları ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
4 Hileli finansal raporlama ve meslek etiği ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
5 Müşteri Seçim Süreci: Bilgi edinme, önceki denetçi ile görüşme, denetim anlaşma mektubu ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
6 Denetim Sürecine genel bakış, Denetim Planlaması ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
7 Denetimin hedefleri ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
8 Ara Sınav genel tekrar
9 Denetimde Önemlilik ve Risk Kavramları ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
10 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
11 Denetim Programlarının Hazırlanması ve Kanıt Toplama Yöntem ve Teknikleri ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
12 Bulguların Değerlendirilmesi. Çalışma Kağıtları ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
13 Denetimin Tamamlanması ve Denetim Görüşünün Oluşturulması ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
14 Denetim Raporunun Hazırlanması ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
15 Genel değerlendirme ilgili kaynaklardan okuma, yorumlama, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar