DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları MG32   712 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Faaliyete dayalı yönetim, hedef maliyetleme, yaşam seyri maliyetlemesi, strateji haritaları, dengeli hedeflerle performans yönetimi gibi modern muhasebesel yöntemlerin yönetim ve strateji alanında uygulanmasını amaçlar. Yönetim muhasebesi ile modern stratejik yönetimin ilişkisini açıklar.
Dersin İçeriği
Yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemlerinin uygulanması, performans ölçümleme sistemlerinin dizayn ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporların hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
2) Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilir ve örnekler ile açıkça ortaya koyar
3) Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar
4) Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenleyebilir
5) Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen faktörleri tanımlar, maliyet sisteminin muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
6) Maliyet analizi yapabilir
7) Mamullerin birim maliyetini saptar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Gider( Maliyet) türleri ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
5 İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Genel üretim maliyetleri ve türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar