DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve Uygulamaları MG32   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde hesapların kapsamını ve işleyişini ayrıntılarıyla açıklamak, bu doğrultuda işletmenin mali durumu ve faaliyet sonucu ile ilgili bilgi kullanıcılarına sunulacak raporların kapsam ve içeriğini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Muhasebe ve muhasebe süreci, finansal tablolar, ticari işlem kayıtları, varlık, borç ve özsermaye hesapları, gelir ve gider hesapları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Muhasebe Kavramlarını açıklar
2) Muhasebe sürecini anlar
3) Finansal Tabloları anlar ve düzenler
4) Aktif Hesapları açıklar
5) Pasif Hesapları açıklar
6) Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği
X
2
Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
4
Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama
X
5
Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama
X
6
İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama
X
7
Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma
X
8
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
11
Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği
X
12
Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
13
Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Esaslar, Temel Muhasebe Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Finansal Tablolar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Aktif Hesaplar- Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Aktif Hesaplar- Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Aktif Hesaplar- Stoklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Aktif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Aktif Hesaplar- Mali ve Maddi Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Aktif Hesaplar- Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Mali Borçlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Pasif Hesaplar- Kısa ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar ve Diğer Borçlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Pasif Hesaplar- Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Pasif Hesaplar- Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Pasif Hesaplar- Özkaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar