DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer MÜZS   700 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik Edebiyatının edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması,çalışılması ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Konser dağarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derinlemesine incelemek istediği konuyu belirler.
2) Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
3) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri belirli boyutlar çerçevesinde sentezler.
4) Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar
5) Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
6) Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir
7) Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar
8) Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
X
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
X
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
X
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
X
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
X
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
X
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
X
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
6 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
7 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ara Sınav Soru-Cevap
Proje / Tasarım
9 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
10 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
11 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
12 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
13 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
14 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
15 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Soru-Cevap
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar