DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi MÜZ1   700 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri toplama, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını öğrenir.
2) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler
3) Alanıyla ilgili Türkiye de hangi konuların çalışılmadığını ve araştırmaya gereksinim duyulan konuları belirler.
4) Çalışacağı konu alanını belirler.
5) Belirlediği alanla ilgili kaynakları inceler
6) Kaynakları inceleme sonucunda konuyu hangi değişkenler açısından ele alacağını belirler.
7) Araştırma problemini belirler.
8) Araştırma problemiyle ilgili dergi, kitap vb kaynaklardan yararlanarak giriş kısmını yazar.
9) Determines which method to use to examine the problem
10) Pre-study before the main study on the subject of thesis.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
X
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
X
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
X
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
X
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
X
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
X
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
X
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme. Yok Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. araştırma Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. İlgili kaynakların incelenmesi Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması İlgili kaynakların incelenmesi
5 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. İlgili kaynakların incelenmesi
6 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. İlgili kaynakların incelenmesi
7 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme İlgili kaynakların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Araştırma probleminin belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi
10 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi
11 Örneklemin belirlenmesi. örneklemin incelenmesi
12 Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi
13 Ana çalışmaya geçmeden önce ön çalışma yapılması prestudy
14 Ön çalışmanın değerlendirilmesi değerlendirme Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması. planlama yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar