DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri I MÜZ   709 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar, nitel araştırmanın özellikleri, eğitim bilimlerinde nitel araştırmaların kullanılış amaçları ve biçimleri, gözlem ve görüşmenin hazırlanması, yapılması ve nitel araştırmalarda örneklem seçimi konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar, nitel araştırmanın özellikleri, eğitim bilimlerinde nitel araştırmaların kullanılış amaçları ve biçimleri, gözlem ve görüşmenin hazırlanması, yapılması ve nitel araştırmalarda örneklem seçimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan ve toplum odaklı sorunları bilimsel araştırmaya dönüştürür
2) Uygun veri toplama araçları geliştirir
3) Uygun evren - örneklem oluşturur
4) Uygun analiz tekniklerinden yararlanma
5) Güvenilirlik - geçerlikleri test eder
6) Sentez ve yorumlama
7) Çıkarımlarda ve önerilerde bulunma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
X
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
X
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
X
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
X
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
X
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
X
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
X
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve bilimsel araştırmanın ilke ve özellikleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Ödev
2 Bilim ve bilimsel araştırmanın ilke ve özellikleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Ödev
3 Bilimsel araştırma, ölçme, ölçeklemeve ve ölçek konusunda temel tartışmalar ve örnekler İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Ödev
4 Bilimsel araştırma, ölçme, ölçeklemeve ve ölçek konusunda temel tartışmalar ve örnekler ödev 1 Tartışma
Ödev
5 Ölçeklerle istatistiki analizlerin ilişkisi, uygun istatistiki tekniklerin seçiminde dikkat edilecek hususlar ilgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Ödev
6 Ölçeklerle istatistiki analizlerin ilişkisi, uygun istatistiki tekniklerin seçiminde dikkat edilecek hususlar ilgili kaynakların incelenmesi ödev 2 Tartışma
Ödev
7 Bir sorunun bilimsel araştırmaya dönüştürülmesi ilgili kaynakların incelenmesi
8 Ara Sınav yok
9 Evren ve örnekleme teknikleri ve tespiti ödev 3 Tartışma
Ödev
10 Evren ve örnekleme teknikleri ve tespiti ilgili kaynakların incelenmesi
11 Boyutların belirlenmesi, uygun veri toplama yollarının belirlenmesi, madde geliştirme ve madde analizi ilgili kaynakların incelenmesi ödev 4
12 Boyutların belirlenmesi, uygun veri toplama yollarının belirlenmesi, madde geliştirme ve madde analizi ilgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Ödev
13 Verilerin toplanması ve kodlanması spssde kodlanması ödev 5
14 Verilerin toplanması ve kodlanması spss de kodlanması ilgili kaynakların incelenmesi
15 Final hazırlık çalışmaları hazırlık Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar