DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müziğin Toplumsal Temelleri MÜZ   708 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik Edebiyatının edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması,çalışılması ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Konser dağarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müziğin doğuşu, gelişim evreleri ve önemli dönemleri ile ilgili kapsamlı bilgi kazanır
2) Müzik tarihi içinde yer alan ve günümüzde de varlığını koruyan belli başlı ülkelerin müzik varlıklarını tanır.
3) Müzik tarihi içinde yer alan önemli dönem ve akımlar ile ilgili kapsamlı bilgi kazanır.
4) Müzik tarihi içinde yer alan önemli besteciler ve müzik sanatına yaptıkları katkılar ile ilgili bilgikazanır.
5) Kendine, ulusuna ve insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun bilincinde bir sanatçı olma duyarlılığı kazanır.
6) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve beceriler sayesinde, tüm ülkelerin müziklerine karşı tarafsız olabilme ve eleştirebilme becerisi kazanır.
7) Sanat insanı olarak mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerilerini, diğer sanat dallarıyla da ilişkilendirebilme becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
X
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
X
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
X
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
X
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
X
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
X
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
X
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
X
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve müzik tarihi dersi ile ilgili genel bilgi verilmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
2 İlkeller ve müzik özelliklerinin anlatılması.Eski mezopotamya uygarlıklarının müziğinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
3 Hindistan, Çin, Japonya, Kore, Tibet, G.Doğu Asya uygarlıkları ve eski Yunan uygarlıklarının müziğinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
4 Orta Çağ müziğinin (dinsel monodi, kilise modları, laik monodi) anlatımı.Romanesk ve Gotik çağ müziğinin anlatılması. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
5 Müzikte polifoni çağının başlangıcı ve polifonik müziğin gelişiminin anlatılması.Ars Antik çağın müziksel özellikleri ve dönemin önemli dünya olayları ve müziğin dönem özellikleri ve önemli bestecilerinin anlatılması. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
6 Ars Nova çağın müziksel özellikleri ve dönemin önemli dünya olayları ve müziğin dönem özellikleri ve önemli bestecilerinin anlatılması.Nota yazısının gelişiminin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
7 Rönesans döneminin genel özellikleri,dünya olayları, çağın diğer önemli isimleri ve bestecileri anlatılması ve eserlerinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Rönesans döneminin müziksel özelliklerinin incelenmesi ve ulusal okulların özelliklerinin anlatılması, Katolik kilisesinde dinsel polifoni, reformculuk.Rönesans Çağının çalgı müziği ve biçimlerinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
10 Barok döneme giriş,döneminin genel özellikleri,dünya olayları, çağın diğer önemli isimleri ve bestecileri anlatılması ve eserlerinin incelenmesi.Barok dönem müziğinin türleri ve biçimleri, çalgı müziğindeki türler ve biçimler, çağın büyük bestecileri ve önemli yapıtları. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
11 Klasik dönemin evrelerinin anlatılması.Klasik dönemde çalgı formları ve biçimleri, klasik sonat formu, dönemin önemli bestecilerinin anlatılması ve önemli eserleri. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
12 Romantik dönemin evreleri ve romantik müziğin özelliklerinin anlatılması.Romantik dönemde çalgı müziği, türlerin biçimlerin incelenmesi.Romantik dönemde ulusal akımlar ve Rus beçlerinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
13 Romantik dönemde ulusal akımlar ve Rus beçlerinin incelenmesi.Fransın altılıları, romantik dönemdeki türler ve biçimler ve dönemin önemli bestecileri ve eserlerinin incelenmesi. Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
14 yirminci yüzyıl,expresyonizm,atonal müzik incelemeleri,Caz müziği ve 20. yüzyıl müziğine etkilerinin incelenmesi.Avant-guard müziğin incelenmesi Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
15 20.yy minimalizm,cumhuriyet dönemi incelemesi Kaynak taraması Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar