DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oda Müziği II MÜZ   704 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Oda Müziği yapıtlarının incelenmesi, birlikte çalmayı öğrenmek, oda müziği repertuarının çağlar boyu gelişimi ve 20. yy. yapıtların tanıtılması ve yorumlanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Barok ve klasik dönemlere ait çeşitli eserlerden seçilecek olanların, bir yarıyıl süresince ayrıntılı çalışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oda Müziği Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
2) Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
3) Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
4) Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
5) Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
6) Sahne üzerinde çalacağı eserleri, birlikte icra etmesini sağlar.
7) Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
8) Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
X
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
X
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
X
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
X
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
X
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
X
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
X
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sonat formundaki eserin genel değerlendirmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Sonatın birinci bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 Sonatın birinci bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
4 Sonatın ikinci bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
5 Sonatın ikinci bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Sonatın birinci ve ikinci bölümlerinin dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Sonatın birinci ve ikinci bölümlerinin dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Individual study
9 Sonatın üçüncü bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Sonatın üçüncü bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
11 Sonatın dördüncü bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma
12 Sonatın dördüncü bölümünün dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
13 Sonatın üçüncü ve dördüncü bölümlerinin dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
14 Sonatın üçüncü ve dördüncü bölümlerinin dinlenmesi Bireysel çalışma
15 Sonatın tamamının dinlenmesi Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar