DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması MÜZ1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik Edebiyatının edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması,çalışılması ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Konser dağarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez çalışmasını bilimsel araştırma raporu şeklinde yazar
2) Sahne Sanatları alanlarında incelemek üzere bir tez konusu belirler
3) Tez konusu olarak seçtiği alandaki kitap, makale ve diğer materyalleri inceler.
4) Tez konusunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırır.
5) Tez konusuna uygun veri toplama yöntemlerini kullanır
6) Tez konusuna uygun örneklemden verileri toplar.
7) Verileri analiz eder.
8) Elde ettiği bulguları betimler.
9) Elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynakların Okunması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
2 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynakların Okunması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
3 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynakların Okunması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
4 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Kaynakların Okunması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
5 Araştırma önerisini oluşturma Öneriyi yazmak Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
6 Araştırma önerisini oluşturma Öneriyi yazmak Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
7 Araştırma önerisini oluşturma Öneriyi yazmak Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Ara Sınav Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
9 Araştırma önerisini oluşturma Öneriyi yazmak Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
10 Araştırma koşullarını hazırlama Alan çalışması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
11 Araştırma koşullarını hazırlama Alan çalışması
12 Araştırma koşullarını hazırlama Alan çalışması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
13 Verilerin analizi Alan çalışması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
14 Bulguların yazılması Bulguların yazılması Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
15 Tez sunumu Sunumu hazırlama Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar