DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çalgı Öğretim Yöntemleri I MÜZ   711 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orta ve ileri düzey çalgı eğitiminde çeşitli yaklaşım, yöntem ve uygulamalar ile müziğin dönemleri içinde yer alan konçerto, sonat ve çalgı eğitim metotlarını teknik ve müzikal açıdan inceler.
Dersin İçeriği
Kendi çalgısının eğitimini amaçlayan çeşitli pedagojik metodlar, bunların incelenmesi ve uygulanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
2) Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
3) Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
4) Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
5) Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)