DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oda Müziği I MUZ   703 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Müzik Edebiyatının edebiyatının ileri düzeydeki yapıtlarının tanınması,çalışılması ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Konser dağarını oluşturan yapıtlardan seçilen eserlerin bir yarıyıl süresince müzik ve teknik öğeler de gözetilerek icra düzeyine getirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oda Müziği Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
2) Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
3) Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
4) Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
5) Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
6) Sahne üzerinde çalacağı eserleri, birlikte icra etmesini sağlar.
7) Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
8) Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)