DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri II MÜZ   710 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Semin Süeda ÇÖLCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sorunları bilimsel araştırmaya dönüştürme, uygulamalı araştırma, analiz, güvenilirlik geçerlik, ölçek geliştirme bilgi ve becerisi oluşturma
Dersin İçeriği
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar, nitel araştırmanın özellikleri, eğitim bilimlerinde nitel araştırmaların kullanılış amaçları ve biçimleri, gözlem ve görüşmenin hazırlanması, yapılması ve nitel araştırmalarda örneklem seçimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan ve toplum odaklı sorunları bilimsel araştırmaya dönüştürür
2) Uygun veri topluma araçları geliştirir
3) Uygun evren-örneklem oluşturur
4) Uygun analiz tekniklerinden yararlanır
5) Güvenilirlik-geçerlikleri sınar
6) Sentez ve yorumlama becerisi gelişir
7) Çıkarımlarda ve önerilerde bulunur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Müzik Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
X
2
Müzik Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
X
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
X
4
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
5
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7
Müzik eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
X
9
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslar arası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
10
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
11
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
12
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sahne üzerinde müzikal teknik ve yöntemlerle çalacağı eserleri solo ya da herhangi bir enstürümana ve gruba eşlik edebilir.
14
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçek geliştirmede güvenililik ve geçerlilik yolları İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
2 Ölçek geliştirmede güvenililik ve geçerlilik yolları İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
3 Faktör analizi İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
4 Faktör analizi ödev 1 Grup Çalışması
Ödev
5 Güvenilirlik analizleri, ölçüt ve yordama geçerliği İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
6 Güvenilirlik analizleri, ölçüt ve yordama geçerliği İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
7 Uygun istatistiki analizlerin seçimi, betimsel istatistik İlgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav Grup Çalışması
Ödev
9 Uygun istatistiki analizlerin seçimi, betimsel istatistik llgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
10 Uygulamalı varyans analizleri llgili kaynakların incelenmesi ödev 2 Grup Çalışması
Ödev
11 Uygulamalı varyans analizleri llgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
12 Uygulamalı korelasyon ve regresyon analizler llgili kaynakların incelenmesi ödev 3 Grup Çalışması
Ödev
13 Uygulamalı korelasyon ve regresyon analizler llgili kaynakların incelenmesi ödev 4
14 Analiz ve yorumlama ile ilgili diğer yol ve teknikler llgili kaynakların incelenmesi ödev 5 Grup Çalışması
Ödev
15 Analiz ve yorumlama ile ilgili diğer yol ve teknikler llgili kaynakların incelenmesi Grup Çalışması
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yıl sonu sınavları Grup Çalışması
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar