DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eğitiminde Çağdaş Sanat Odaklı Etkinlikler II RES   816 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mustafa ÇAPAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Amaç: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan çağdaş sanat akımları ve hareketlerinin okul öncesinden yükseköğretime kadar ve yaygın eğitimi de kapsayacak şekilde ele alınmasını ve söz konusu akım ve hareketlere bağlı olarak uygulamalar yapılmasını ve bu alanda bir temel oluşturmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Ders, 20. yüzyılın başından günümüze sanattaki gelişmeleri akım ve hareket merkezli ele alarak yükseköğretim öncesi okullardaki sanat eğitimi derslerine yönelik etkinlik oluşturmayı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel sanatlar dersi programını bilir.
2) Çağdaş sanat akımlarının bilgisine sahip olur.
3) Farklı yaş gruplarının sanatsal gelişim özelliklerinin bilgisine sahip olur.
4) Çağdaş sanat akımlarının sanat eğitimi sürecinde kullanılmasına yönelik beceri geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)