DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Duvar Resmi ve Tasarım I RES   739 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artistik duvar resmi; tarihsel gelişim sürecinin yanı sıra çeşitli malzeme ve teknik özelliklerin çerçevesinde, duvar resminin nitelikleri ve plastik özellikleri, kuramsal analiz ve uygulamalı tasarımların projelendirilmesi yoluyla irdelenecektir.
Dersin İçeriği
Sağır mimari alanlar ve çevresel alanlar için proje hazırlama, boya ve maket çalışmalarının teknikleri, önceden hazırlanmış projelerin gerçek mekanlara uygulanması sürecindeki aşamalar üzerine yapılabilecek çeşitli uygulamalarda kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanma.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
3) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)