DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen II RES   706 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ele alınan bir nesnenin madde özelliklerinin yansıtılması için, çizgi,leke, etüt, boya desene uygun deneysel çalışmalar yapılacak, sanatçı psikolojisi ve kişilik özelliklerinin çizgiye yansıması örnekler üzerinde incelenecek ve sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde kendine özgü sanatsal bir çizgi dili yaratmak.
Dersin İçeriği
Desen, öğrencilerin bilgi birikimleri ışığında belirginleşmeye başlamış bulunan kişisel eğilimlerinin altyapısını destekleme amacına yönelik bir derstir. Doğa ve nesnelerden yola çıkarak biçim ve kompozisyon araştırmaları yapmak, öğrencinin ilgi alanlarına yanıt verecek çizgi dili ve niteliğini yakalamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanma.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
3) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
4) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boya deseninin incelenmesi ve boya çalışmalarında çizginin aktif gücü Anlatım Anlatım
2 Deneysel çalışmalar Anlatım Anlatım
3 Deneysel çalışmalar Anlatım Anlatım
4 Anatomik yapı üzerine leke ve çizgi araştırmaları Anlatım Anlatım
5 Deneysel çalışmalar Anlatım Anlatım
6 Deneysel çalışmalar Anlatım Anlatım
7 Figürden yola çıkarak çizgisel soyutlama çalışmaları Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
9 Deneysel çalışmalar, araştırmalar ve kaynaklardan inceleme Anlatım Anlatım
10 Deneysel çalışmalar,çizgisel kompozisyon araştırmaları Anlatım Anlatım
11 Ele alınan konunun çizgisel yazımı Anlatım Anlatım
12 Sanatçı psikolojisinin çizgi karakterine yansımasının incelenmesi Anlatım Anlatım
13 Çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi ve değişik desen anlayışlarının kaynaklardan incelenmesi Anlatım Anlatım
14 Çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi ve değişik desen anlayışlarının kaynaklardan incelenmesi Anlatım Anlatım
15 Ürünlerin seçimi ve incelenmesi Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar