DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen II RES   706 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ele alınan bir nesnenin madde özelliklerinin yansıtılması için, çizgi,leke, etüt, boya desene uygun deneysel çalışmalar yapılacak, sanatçı psikolojisi ve kişilik özelliklerinin çizgiye yansıması örnekler üzerinde incelenecek ve sanat tarihinde yer alan ürünlerin konu-kavram-teknik, biçim içerik açısından kuramsal analizleri yapılarak, kavramsal düşünme biçimi içinde kendine özgü sanatsal bir çizgi dili yaratmak.
Dersin İçeriği
Desen, öğrencilerin bilgi birikimleri ışığında belirginleşmeye başlamış bulunan kişisel eğilimlerinin altyapısını destekleme amacına yönelik bir derstir. Doğa ve nesnelerden yola çıkarak biçim ve kompozisyon araştırmaları yapmak, öğrencinin ilgi alanlarına yanıt verecek çizgi dili ve niteliğini yakalamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerde eleştirel düşünce, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için deneysel yöntem ve teknikleri kullanma.
2) Görsel sanatların temel alanlarında üretici etkinlikte bulunabilecek bilgiye ve uygulama becerisine sahip olma.
3) Sanatın üretim ve öğretim süreçlerini etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır.
4) Sanat eğitimi programında kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)