DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heykel I RES   707 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat KARAASLAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğa formlarından yararlanarak, üç boyutlu çalışmaların yapıldığı ve üzerinde tartışmaların yürütüldüğü bir derstir.
Dersin İçeriği
Üç boyutlu düşünme ve üretim biçimlerine dönük olarak, özgün çalışmalar yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı konu, teknik malzemelerle heykelsi düşünme ve üretim biçimlerini anlamaya ve oluşturmaya dönük uygulama çalışmaları yapabilir
2) Bir sanatsal problemin çözümleme süreçlerini, ürün analiz yöntemleri kullanılarak inceleyebilir
3) Doğasal formlar aracılığıyla , heykelsi formları oluşturabilir
4) Artistik, teknik ve kavramsal olarak özgün tasarımlar yapabilir
5) Anıtsal heykel tasarımı yapabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve sanat eğitimindeki kuramsal bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
2
Sanat eğitimi alanındaki bilimsel bir makaleyi inceler.
X
3
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
4
Plastik sanatlar ile diğer sanat disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
5
Plastik sanatlar ile sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
X
6
Sanatsal uygulamaya yönelik kuramsal bilgileri çalışmasında kullanır.
X
7
Eğitim sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı görsel sanatlar etkinliklerini uygular.
X
8
Sanat eğitimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Sanat eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulamaları eleştirir.
X
10
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren sanatsal bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp yürütür.
X
13
Alanıyla ilgili bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınları takip eder
X
14
Sanat eğitiminin önemini ve gerekliliğini savunur.
X
15
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 canlı modelden etüd çalışması için ön hazırlık.(konstrüksiyon hazırlamak,örneklerin incelenmesi, kil hazırlığının yapılması) Kilin plastik kıvama getirilmesi
2 canlı model çalışmasının heykel eğitimindeki önemi üzerine teorik tartışma , modeli ayrıntılarıyla inceleme, bütün ve parçalar arasında ilişki kurma, Anatomi atlaslarının incelenmesi
3 Canlı modelden desen çizimi, modeli doğru olarak çizgiyle ifade edebilme, Kil hazırlık aşaması
4 1/1 ölçülerinde modelden kil etüt çalışmasına başlangıç, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması
5 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması
6 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması
7 Canlı modelden etüt çalışması, Model üzerinden kroki çizimlerinin yapılması
8 Ara Sınav
9 Çalışmanın dökümü ve kalıplandırılması Alçı döküm için uygun ortamın hazırlanması
10 Figüratif kompozisyon çalışması için örnek çalışmaların incelenmesi ve seçilen tema üzerinde tartışma, Figüratif kompozisyon çalışması için eskiz çizimlerinin yapılması
11 Figüratif kompozisyon çalışması için kostrüksiyon hazırlama ve yapılan eskizlerin değerlendirilmesi Kil hazırlığının yapılması
12 Figüratif kompozisyon çalışmasına başlangıç, Killerin plastik kıvama getirilmesi
13 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri
14 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri
15 Figüratif kompozisyon çalışmasına devam Eskiz çizimleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar