DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Edebiyatından Seçme Metinler SÖ   783 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) dersin içeriği kavratılır
2) edebiyatın ne olduğu kavratılır
3) edebiyatın tarihsel süreci kavratılır
4) çağdaş Türk edebiyatının başlangıç dönemi kavratılır
5) Çağdaş Türk edebiyatının oluşum süreci kavratılır
6) Çağdaş Türk edebiyatını etkileyen sosyal ve siyasal olaylar kavratılır
7) Çağdaş Türk edebiyatının oluşmasındaki tarihsel olaylar kavratılır
8) ara sınav
9) çağdaş Türk edebiyatındaki türler kavratılır
10) çağdaş Türk edebiyatında yer alan roman ve romancılar tanıtılır
11) çağdaş Türk edebiyatında yer alan öykü ve öykücüler kavratılır
12) Çağdaş Türk edebiyatında yer alan şair ve şiirleri kavratılır
13) Çağdaş Türk edebiyatı içinde yer alan makale, deneme, gezi yazısı örnekleri ve yazarları kavratılır
14) Çağdaş Türk edebiyatında yer alan metinlerin içerik incelemesi yapılır
15) Çağdaş Türk edebiyatını oluşturan unsurlar kavratılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği anlatılır ön hazırlık yok Anlatım
2 Çağdaş Türk edebiyatının başlangıç süreci hangi olayla başladığı kabul edilir nedenleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
3 Çağdaş Türk edebiyatını oluşturan sosyal ve siyasal olaylar anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
4 1920'den günümüze sosyal ve siyasal olaylar anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
5 Tarihsel olayların edebiyata etkisi anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
6 sosyal ve siyasal olayların edebiyattaki yansılamaları anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
7 çağdaş Türk edebiyatını oluşturan önemli tarihsel ve sosyal olaylar anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 çağdaş Türk edebiyatında romanın özellikleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
10 Günümüz romancılarının romanlarından örnekler verilir ve romancılar tanıtılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
11 günümüz öyküleri ve öykücüleri tanıtılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
12 çağdaş şiirler ve şairler tanıtılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
13 Günümüz edebiyatı içinde yer alan makale, gezi yazısı, deneme yazan yazarlar ve eserleri tanıtılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
14 Çağdaş edabiyat örnekleri içerik olarak incelenir okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
15 Çağdaş Türk edebiyatını oluşturan biçim ve içerik özellikleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar