DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Edebiyatından Seçme Metinler SÖ   783 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) dersin içeriği kavratılır
2) edebiyatın ne olduğu kavratılır
3) edebiyatın tarihsel süreci kavratılır
4) çağdaş Türk edebiyatının başlangıç dönemi kavratılır
5) Çağdaş Türk edebiyatının oluşum süreci kavratılır
6) Çağdaş Türk edebiyatını etkileyen sosyal ve siyasal olaylar kavratılır
7) Çağdaş Türk edebiyatının oluşmasındaki tarihsel olaylar kavratılır
8) ara sınav
9) çağdaş Türk edebiyatındaki türler kavratılır
10) çağdaş Türk edebiyatında yer alan roman ve romancılar tanıtılır
11) çağdaş Türk edebiyatında yer alan öykü ve öykücüler kavratılır
12) Çağdaş Türk edebiyatında yer alan şair ve şiirleri kavratılır
13) Çağdaş Türk edebiyatı içinde yer alan makale, deneme, gezi yazısı örnekleri ve yazarları kavratılır
14) Çağdaş Türk edebiyatında yer alan metinlerin içerik incelemesi yapılır
15) Çağdaş Türk edebiyatını oluşturan unsurlar kavratılır