DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
2 Ölçme ve değerlendirmenin önemi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
4 Matematik eğitiminde farklı değerlendirme modelleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
5 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (güvenirlik) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
6 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (geçerlik, kullanışlılık) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
7 Matematik öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (TIMSS, PISA, SBS, ÖSS vs. ) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
8 Ara Sınav Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
9 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
10 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
11 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
12 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar ( performans değerlendirme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
13 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (akran değerlendirme, öz değerlendirme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
15 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (tutum ölçekleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar