DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları SÖ   782 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavrar
2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları öğrenir
3) Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme modelleri öğrenir
4) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik) öğrenir
5) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri ( geçerlik) öğrenir
6) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (kullanışlılık) öğrenir
7) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler),
8) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar,),
9) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (kısa yanıtlı sınavlar),
10) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, ),
11) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (sözlü yoklamalar, ödevler)
12) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (gözlem)
13) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (görüşme)
14) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (performans değerlendirme, )
15) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir ( araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri)