DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Kültüründe Tören ve İnançlar II SÖ   744 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk halk kültürünü yakından tanımak, kültürün içerisinde yer alan törenlerin amaç ve uygulama biçimini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Türk halk kültürü içerisinde yer alan törenler ve inanışlar ele alınır. Dersin içerisinde törenlerin zamanları,uygulanma biçimleri değerlendirilir. Bu konuda yazılmış makaleler incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) dersin içeriğnin anlatılması dersin tanıtılması
2) Türk halk kültürünün tarihçesini tanır
3) Kültürün unsurlarını tanır
4) Kültür kavramının içeğirini tanır
5) Kültürün içesinde yer alan tören kavramını tanır
6) Tören çeşitlerini tanır
7) Törenlerin kaç çetiş oldunu nedenleri ile tanır
8) Tören kavramının içerik olarak taşıması gereken unsurları tanır
9) tören giysilerini tanır
10) dini tören giysilerini tanır
11) dini tören çeşitlerini tanır
12) dini törenlerin uygulanış biçimlerini tanır
13) mevsimsel törenlerin yapılış nedeni kavrar
14) mevsimsel törenlerdeki uygulamaları tanır
15) törenlerin inanış ile bağlantısını kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeriğnin anlatılması dersin tanıtılması Ön hazırlık yok Anlatım
2 Türk kültür tarıhçesi anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Alıştırma ve Uygulama
3 Orta Asya Türk kültürü anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
4 Orta Asya Türk kültüründe inanışlar anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
Tartışma
5 Eski inanışların neler olduğu anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Tartışma
6 Eski Türklerde inanış ve tören kavramı anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
7 tören çeşitleri anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Törenlerin yapılış amaçları anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
10 tören çeşitleri anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
11 mevsimsel ve dini törenlerin arasındaki fark anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Soru-Cevap
Tartışma
12 tören giysileri anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Gösterip Yaptırma
13 dini tören giysilerinin unsurları anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Tartışma
14 mevsimles törenlerin yapılış zamanları anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Anlatım
15 tören ve inanış bağlantısı anlatılır okunması istenen makalelerin okunması ve öğrenilmesi istenen kavramların öğrenilmesi Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar