DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar SOYL   705 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretmenlere matematik öğretimindeki yeni yaklaşımları ve uygulamaları ilkokul matematik programı bağlamında öğretmektir.
Dersin İçeriği
-Matematik nasıl öğretilmeli -Matematik öğretimini etkileyen öğrenme kuramları -Matematik öğretiminde kullanılan yöntemler -Grupla çalışma teknikleri ve aktif etkileşimli öğrenme -Teknoloji destekli matematik öğretimi -İlköğretim matematik programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimini açıklar
2) Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
3) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak kesir sayıları ve işlem öğretimini açıklar.
4) Kesirler ve doğal sayılarda işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
5) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak geometri öğretimini açıklar .
6) Geometri öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimi İlgili kaynakların okunması
2 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimi İlgili kaynakların okunması
3 Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Kaynaklardan ilgili bölümün okunması
4 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak kesir sayıları ve kesir sayıları üzerinde işlem öğretimi Kaynaklardan ilgili bölümün okunması
5 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak kesir sayıları ve kesir sayıları üzerinde işlem öğretimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması
6 Kesirler sayılarının işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması
7 Kesirlerde işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Kaynaklardan ilgili bölümün incelenmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kesirlerde işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Kaynaklardan ilgili bölümün incelenmesi
10 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak geometri öğretimi Önerilen makalelerin okunması
11 Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak geometri öğretimi Önerilen makalelerin okunması
12 Geometri öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Kaynaklardan ilgili konunun okunması
13 Geometri öğretimine ilişkin örnek uygulamalar Kaynaklardan ilgili konunun okunması
14 İlköğretim matematik programındaki yenilikler Önerilen kaynakları incelenme ve okuma
15 İlköğretim matematik programındaki yenilikler Önerilen kaynakları incelenme ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar