DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer SÖS   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama ve sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf öğretmenliği alanında incelemek istediği konuyu belirler
2) Seçilen seminer konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynakları inceler.
3) Kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler.
4) Konunun sentezlenmesi sonucunda varılan sonuçları yorumlar.
5) Seçilen konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretir.
6) Yapılan inceleme, varılan sonuç ve önerileri rapor haline getirir.
7) Rapor haline getirilen seminer konusunu grup önünde sunar.
8) Seminer sunumu sonucunda alınan geri bildirimlerden yararlanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
5 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
6 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
7 Bilgilerin analiz edilmesi Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
8 Ara Sınav
9 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
10 Öneriler geliştirme Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
11 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
12 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
13 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
14 Rapor hazırlama Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
15 Çalışmayı sunma Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar