DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Dersinde Değerler Eğitimi SÖ   793 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değer kavramının önemini kavrar
2) Değer kavramının birey için önemini kavrar
3) Değer kavramının aile için önemini kavrar
4) Değer kavramının toplum için önemini kavrar
5) Değerlerin temel başlıklarını kavrar
6) Temel ve alt başlıklarla temel kavramlarını kavrar
7) Değer kavramları arasındaki bağlantıyı kavrar
8) vize
9) Sevgi değerini kavrar
10) Saygı değerini kavrar
11) Vatanseverlik değerini kavrar
12) spor ve sağlık değerini kavrar
13) Hoşgörü değerini kavrar
14) Değerlerin bağlantısını kavrar
15) Değerlerin birbiri ile ilişkisini ve birey ve toplum için önemini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değer nedir anlatılır ön hazırlık yok
2 Değerin birey için önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
3 Değerin aile için önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
4 Değerin toplum için önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
5 Değer kavramının temel başlıkları anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
6 Değerler kavramının alt başlıkları anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
7 Sevgi değeri anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
8 Ara Sınav ara sınav
9 Saygı değeri anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
10 Vatanseverlik değerinin önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
11 Spor ve sağlık değerinin önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
12 Hoşgörü değeri anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
13 Değerlerin birbiri ile ilişkisi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
14 Değer kavramının tek başına ele alınamayacağı anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
15 Değerlerin birey ve toplum için önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar