DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
MaxQda ile Nitel Analize Giriş SÖ   792 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Akın EFENDİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencilerin nitel veri toplama süreçlerinin bilimsel temellerini anlamlandırması ve verilerin analizi için MaxQda programının tem özelliklerini kullanmayı öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Nitel veri toplama yöntemleri ve bu yöntemlerle toplanan metin tabanlı verilerin bilgisayar ortamında analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nitel araştırmanın temel varsayımlarını anlar
2) Nitel araştırmanın sınırlıklarını kavrar
3) Nitel araştırmada desenlerinin özelliklerini bilir
4) Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerini açıklar
5) Nitel verilerin analizinde dikkat edilmesi gereken özellikleri bilir
6) MaxQda programının temel özelliklerini kullanma becerisi kazanır
7) MaxQda programında bir proje çalışma dosyası oluşturur
8) MaxQda programında veri dosyalarını düzenler
9) MaxQda programı ile metinsel dökümanlar üzerinde kodlama yapar
10) MaxQda programı ile metinsel dökümanların kelime-frekans-yüzde analizlerini yapar
11) MaxQda programında yaptığı analizi raporlaştırma formatına çevirir
12) MaxQda programı ile değişken tanımlar
13) MaxQda programı ile değişkenler üzerinden basit analizleri yapar
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nitel arastırma nedir özellikleri nelerdir. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Kitap bölüm okuma) - 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Nitel araştırma yöntemleri ve özellikleri nelerdir Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Kitap bölüm okuma) - 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Nitel veri toplama yöntemleri (görüşme-gözlem-doküman) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Kitap bölüm okuma) - 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 MaxQda programının bilgisayara kurulumu ve yapısı Windows işletim sistemi olan bir bilgisayara Maxqda yazılımının kurulma videosunu izleme (MaxQda'nın resmi web sitesiı üzerinden) Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 MaxQda programının temel özellikleri, veri dosyası türleri, verilerin düzenlenmesi. Gönlük tutma (bir hafta için) Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 MaxQda programında sözcük analizi (frekans-yüzde) Öğrencinin ön hazırlığa ihtiyacı yok. Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 MaxQda programında kodlama Bilgisayar üzerinde tekrar yapma
8 Ara Sınav Günlüklerin analizi Gösteri
Örnek Olay
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 MaxQda programında değişken tanımlama ve analiz etme Bilgisayar üzerinde tekrar yapma Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 MaxQda programında verilerin görselleştirilmesi Öğrencinin ön hazırlığa ihtiyacı yok. Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 MaxQda programında grafik modlarının (tema-kod-model) kullanımı Bilgisayar üzerinde bir önceki konunun tekrarını yapma Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
12 MaxQda ile yapılan analizin raporlaştırılması Öğrencinin ön hazırlığa ihtiyacı yok. Anlatım
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
13 MaxQda ile yapılan analizin raporlaştırılması Bilgisayar üzerinde bir önceki konunun (rapor oluşturma) tekrarını yapma Anlatım
Örnek Olay
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Final sınavı (Araştırma-Uygulama Ödev Raporu Sunumu) Öğrenci günlük verilerinin analizlerinin tamamlanması ve raporlaştırılması. Anlatım
Gösteri
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Final sınavı (Araştırma-Uygulama Ödev Raporu Teslimi) Ön çalışmaya ihtiyaç yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışmaya ihtiyaç yok Gösteri
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar