DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I SÖ   791 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik etmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel bilgi nedir; Pozitivist ile post-pozitivist Araştırmalar arasında farklar neler; Bilimsel çalışmanın araştırma çerçevesi nedir; Hipotez, varsayım ne anlama gelmektedir; Bilimsel araştırmanın aşamaları nelerdir; Yazım kuralları, dipnot verme, kaynak gösterme ve alıntı yapma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi kavramı ve bilginin kaynaklarını tanımlar
2) Bilim için farklı yaklaşımları tanıtır.
3) Bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusunun belirlenmesi hakkında gerekli değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
4) Eleştirel kaynak incelemesi yapar, hipotez ve strateji geliştirir.
5) Kaynaklardan uygun bir şekilde alıntı yapar.
6) Bilimsel araştırmada yararlanılan kaynaklardan düzgün kaynakça oluşturur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Amacı, İçeriği, Kaynaklar ve İşlenişin Tanıtımı Yok Anlatım
2 Bilimsel yayınlar, erişim, sınıflandırma ve raporlandırmaya yönelik çalışma yapma Okuma Anlatım
3 Bilimsel bir çalışmayı okuma ve anlamaya yönelik çalışma yapma. Okuma ve ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Bilgi nedir, bilginin kaynağı nedir, bilgi çeşitleri ve bilgi edinme yolları Okuma ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilim nedir, bilimin işlevleri, bilim türleri, bilimsel araştırma, bilimsel Yöntem, bilimsel araştırmanın nitelikleri Okuma ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: Positivizm Okuma ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal gerçeği anlamada farklı paradigmalar: post- positivizm Okuma ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Araştırma Problemi Nedir, Nasıl Belirlenir; Problem, araştırma sorusu, hipotez Okuma ve ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Araştırma problemi belirlemeye yönelik uygulama çalışması yapma Okuma ve ödev Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Bilimsel Bilgiye Erişim, bilgi kaynakları, kütüphane ve on-line veri tabanları kullanımı Okuma ve Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Akademik Yazım; APA nedir, literatür organizasyonu, akademik metin organizasyonu Okuma ve Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Araştırma yöntem ve tekniklerine ve raporlaştırma kurallarına ilişkin bilgilenme. Okuma ve Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Okuma ve Ödev Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar