DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü I SÖ   789 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ders içeriğini kavrar
2) Toplumsal değişim nedir kavrar
3) Toplum değişimin nedenlerini kavrar
4) Toplumsal değişim ve tarih kavramını kavrar
5) Toplumsal değişim ve sosyal olaylar kavramını kavrar
6) Toplumsal değişimin nasıl gerçekleştiğini kavrar
7) Toplumsal değişimin birey açısından önemini kavrar
8) ara sınav
9) toplumsal değişimin maddi kültür üzerindeki etkisini kavrar
10) Kullanılan günlük araçlardaki değişimi kavrar
11) Mutfak araçlarındaki değişimi kavrar
12) Mutfak araçları ve yemek kültüründeki değişimi kavrar
13) Değişen yemek kültürünün nedenlerini kavrar
14) Günlük yemek ve beslenme ile törensel yemek kültüründeki değişimi kavrar
15) Toplumsal değişimin günlük yaşamdan başlayarak geleneksel yaşama değişimini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeriği anlatılır hazırlık yok Anlatım
2 toplumsal değişimin oluşması için gerekli şartlar anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 toplumsal değişimin kaçınılmazlığı ve bu değişimi etkileyen faktörler anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 toplumsal değişimin oluşmasında tarihi olayların rolü anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 toplumsal değişimin oluşmasında sosyal olayların rolü anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 toplusal değişimin bireye bireyin değişimin topluma etkisi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 toplumsal değişimin birey ve toplum için doğru gelişmesi için yapılması gerekenler anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 maddi kültür ve toplum ilişkisinde değişimin önemi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 toplumsal değişimin maddi kültür üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 mutfak araçlarının toplumsal değişimle olan ilişkisi ve bunun günlük yaşama yansımaları anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Yemek yeme adabının toplumsal değişim ile ilişkisi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Günlük yemek yeme ve beslenme alışkanlığının toplumsal değişimle ilişkisi anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 günlük yemeklerdeki değişiklikler ile törensel kutlamalardaki yemek yeme adabının değişiklikleri anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 günlük yaşam ve toplumsal değişimin nedenleri ve süreçleri anlatılır Önceden okunması ve öğrenilmesi istenmiş kavramlar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar