DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Çağdaş Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları SÖ   788 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, matematik öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ve temel kavramı öğrenmek ve uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini kavrar
2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları öğrenir
3) Ölçme ve değerlendirmede değişik değerlendirme modellerini öğrenir
4) Eğitimde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri öğrenir (güvenirlik),
5) Eğitimde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri öğrenir (geçerlik),
6) Eğitimde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri öğrenir (kullanışlılık),
7) Eğitimde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar,),
8) Eğitimde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler)
9) Eğitimde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (sözlü yoklamalar, ödevler),
10) Alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (gözlem,)
11) Alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (görüşme, )
12) Alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (performans değerlendirme, )
13) Alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları)
14) Alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri)
15) Ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesini öğrenir (TIMSS, PISA, SBS, ÖSS)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
2 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki yeri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Tartışma
4 Ölçme araçlarındaki istenen nitelikler (güvenirlik) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Tartışma
5 Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (geçerlik, kullanışlılık) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Tartışma
6 Eğitimde kullanılan ölçme araçları(güvenirlik,geçerlik,kullanışlılık) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
7 Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
8 Ara Sınav
9 Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
10 Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
11 Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme; performans değerlendirme) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
12 Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
13 Öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar ( projeler, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
14 Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistik Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
15 Öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar