DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Değişim ve Halk Kültürü II SÖ   785 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin içeriği kavratılır
2) toplumsal değişimin sosyal boyutu kavratılır
3) toplumsal değişimin moda kavramı ile ilişkisi kavratılır
4) toplumsal değişimin giyim kuşam üzerindeki etkisi kavratılır
5) toplumsal değişimin köy kent ve büyük yerleşim yerlerindeki giyim kuşam etkisi kavratılır
6) toplumsal değişim ve törensel mesleksel kıyafetler üzerindeki etkisi kavratılır
7) toplumsal değişimin dinsel kıyafetler üzerindeki etkisi kavratılır
8) ara sınav
9) toplumsal değişimin müzik üzerindeki etkisi kavratılır
10) değişim ve müzik aletleri kavramı kavratılır
11) toplumsal değişimde iletişim kavramı kavratılır
12) toplumsal değişim içinde geleneksel uygulamalardaki değişiklikler kavratılır
13) değişen düğün kavaramı kavratılır
14) doğumda uygulanan adetlerdeki değişiklikler kavratılır
15) ölüm adetlerindeki değişiklikler kavratılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeriği anlatılır ön hazırlık yok Anlatım
2 toplumsal değişikliklerin oluşmasında sosyal faktörler nelerdir bu faktörler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 toplumsal değişiklikler açısından moda kavramı anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 toplumsal değişikliklerde köy kent büyük şehir kavramının değişimden etkilenme süreçleri ve nedenleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 toplumsal değişikliklerin giyim kuşam üzerine etkisi anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 giyim moda ve toplumsal değişim kavramları arasındaki bağ anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 törensel giysilerin ve günlük giysilerin değişimden neden ve nasıl etkilendiği anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 toplumsal değişikliklerin müzik üzerine etkisi anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
10 değişen müzik aletleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
11 toplumsal değişikliklerin iletişim yöntemleri ve araçlarında nasıl değişiklikler yaptı konusu anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
12 toplumsal değişikliklerin geleneksel uygulamalarda oluşturduğu değişikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
13 toplumsal değişikliklerin düğün adetlerinde oluşturduğu değişiklikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
14 toplumsal değişikliklerin doğum adetlerinde oluşturduğu değişiklikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
15 toplumsal değişimin ölüm adetlerinde oluşturduğu değişiklikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar