DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının İçerik İncelenmesi SÖ   784 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değer kavramını anlatmak. Değerin önemini anlatmak. Değer kavramı olmadığı durumlarda kişi ve toplumlarda neler olacağını anlatmak
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içerisinde yer alan değerlerin neler olduğu ve bunların öğrenciye nasıl anlatılacağı anlatlır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçe dersinin önemi kavratılır
2) Türkçe dersinde yer alan unsurlar kavratılır
3) Türkçe dersinde kompozisyon kavramı kavratılır
4) Yazım türleri kavratılır
5) Yazım türlerinin çeşitleri kavratılır
6) Yazım türlerinden nesir kavramı tanıtılır
7) Yazım türlerinden nesirin çeşitleri kavratılır
8) ara sınav
9) yazım türlerinden nazım kavratılır
10) nazımın türleri kavratılır
11) ders kitaplarının taşıması gereken özellikler kavratılır
12) içerik olarak Türkçe ders kitaplarının içinde bulunması gereken unsurlar kavratılır
13) Türkçe ders kitaplarının içesinde bulunan unsurların çocukların yaşlarına göre taşıması gereken özellikler kavratılır
14) Türkçe ders kitaplarında tema ve konu kavramı kavratılır
15) Tema ve konu kavramının kitapların içerisinde nasıl bulunması gerektiği kavratılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçe dersinin önemi anlatılır ön hazırlık yok Anlatım
2 Türkçe dersi içinde kompozisyonun ne olduğu ve özellikleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
3 Kompozisyonun taşıması gereken özellikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
4 Türkçe dersinde kullanılan metinlerden nazım türünün ne olduğu anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Tartışma
5 Nazım konusunda türler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
6 Düz yazı türleri tanıtılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Düz yazı türlerinin taşıması gereken özellikler anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Şiir konusu anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Tartışma
10 Şiirin türleri anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Türkçe ders kitaplarında düz yazı ve şiirin nasıl kullanılması gerektiği anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
12 Çocukların yaşlarına göre Türkçe ders kitaplarında yer alması gereken edebi unsurlar anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Çocukların yaşlarına göre içeriklerin nasıl oluşturulması gerektiği anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Türkçe metinlerinde konu ve tema kavramının ne olduğu anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Konu tema ve metinler arasındaki ilişkinin çocukların yaşına göre nasıl bir özellik taşıması gerektiği anlatılır okunması istenen makaleler ve öğrenilmesi istenen kavramlar okunmuş ve öğrenilmiş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar