DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Çağdaş Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları SÖ   782 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin genel amacı, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi ve gelenekselden çağdaşa ölçme tekniklerinin karşılaştırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini kavrar
2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları öğrenir
3) Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme modelleri öğrenir
4) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik) öğrenir
5) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri ( geçerlik) öğrenir
6) Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (kullanışlılık) öğrenir
7) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler),
8) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (yazılı sınavlar,),
9) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (kısa yanıtlı sınavlar),
10) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, ),
11) Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (sözlü yoklamalar, ödevler)
12) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (gözlem)
13) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (görüşme)
14) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir (performans değerlendirme, )
15) Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçları öğrenir ( araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan konunun okunması Tartışma
2 Ölçme ve değerlendirmenin önemi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
4 Matematik eğitiminde farklı değerlendirme modelleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
5 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (güvenirlik) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
6 Matematik eğitiminde kullanılan ölçme araçları ve nitelikleri (geçerlik, kullanışlılık) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
7 Matematik öğretim programları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda yapılan değerlendirme sınavlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (TIMSS, PISA, SBS, ÖSS vs. ) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
8 Ara Sınav Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
9 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
10 Matematik eğitiminde geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
11 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
12 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar ( performans değerlendirme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
13 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (akran değerlendirme, öz değerlendirme) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
15 Matematik eğitiminde alternatif yaklaşımlara dayalı olan araçlar (tutum ölçekleri) Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar