DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Program Geliştirme SÖ   781 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, matematik dersinin programının geliştirilmesiyle ilgili teknik ve süreçleri kavramaktır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme kavramı Program geliştirmeye duyulan gereksinim Program geliştirme modelleri NCTM Standartları ve Prensipleri Matematik öğretim programlarının temel özellikleri, Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme) Matematik öğretim programının tasarlanması, Matematik öğretim programının amaçları ve hedefleri Matematik öğretim programının içeriği Matematik öğretim programının öğrenme öğretme süreci Matematik öğretim programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirme kavramını öğrenir
2) Program geliştirmeye duyulan gereksinimi anlar
3) Program geliştirme modellerini öğrenir
4) NCTM Standartları ve Prensiplerini öğrenir
5) Matematik öğretim programlarının temel özelliklerini öğrenir
6) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (tasarlama) öğrenir
7) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (uygulama) öğrenir
8) Matematik programlarını etkileyen gelişmeleri (değerlendirme ve düzeltme) öğrenir
9) Matematik öğretim programını tasarlar
10) Matematik öğretim programının amaçlarını ve hedeflerini öğrenir
11) Matematik öğretim programının içeriğini öğrenir
12) Matematik öğretim programının öğrenme ve öğretme sürecini öğrenir
13) Matematik öğretim programının öğrenme ve öğretme sürecini öğrenir
14) Matematik öğretim programını değerlendirir
15) Matematik öğretim programını değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program geliştirme kavramı Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
2 Program geliştirmeye duyulan gereksinim Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
3 Program geliştirme modelleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
4 NCTM Standartları ve Prensipleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
5 Matematik öğretim programlarının temel özellikleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
6 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (tasarlama) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
7 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (uygulama) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Matematik programlarını etkileyen gelişmeler (değerlendirme ve düzeltme) Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Matematik öğretim programının tasarlanması, Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
11 Matematik öğretim programının amaçları ve hedefleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
12 Matematik öğretim programının içeriği Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
13 Matematik öğretim programının öğrenme öğretme süreci Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
14 Matematik öğretim programının değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
15 Matematik dersiyle ilgili örnek uygulama Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Tartışma
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar