DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimin Psikolojik Temelleri SÖ   780 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Filiz YURTAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin uygulamalı bir ders olarak Eğitim Psikolojisinin kavram ve ilkelerini anlamalarını sağlamak; Öğrencilerin psikolojik teorilerin Eğitime yansımalarını anlamalarını sağlamak; Öğrencileri insan gelişimi süreci hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Eğitim psikolojisinin kapsamı; gelişim ve öğrenme kuramları ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim psikolojisini tanımlama
2) Eğitim psikolojisinin araştırma yöntemlerini ve amaçlarını tanımlamak.
3) Öğrenme ve sınıf davranışı üzerine motivasyonun rolünü açıklama
4) Yaygın olarak kullanılan standart testlerin, güçlü yönlerinin ve sınırlarının belirlenmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım Yok
2 Psikoloji ve Eğitim Okuma
3 Öğretmen ve sınıf Okuma
4 Sınıfın sosyal psikolojisi Okuma
5 Öğrenme; Yeni tepkilerin kazanımı Okuma
6 Unutma ve sönme; davranışın ortadan kaldırılması Okuma
7 Düşünme ve kavram oluşturma Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kişilik Okuma
10 Davranışın fiziksel temelleri Okuma
11 Eğitim ve A Tipik çocuklar Okuma
12 Çocuk gelişimi ile ilgili normatif ve biyolojik çalışmalar Okuma
13 Gelişimde psikolojik süreçler Okuma
14 Eğitim başarısının değerlendirilmesi Okuma
15 Zeka ölçümleri ve kullanımları Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar