DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Program Geliştirme SÖ   778 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim programının temelleri, program geliştirmeye farklı boyutlar açısından bakmak, bilimsel bir disiplin olarak program geliştirmenin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini incelemek, öğrencilere alandaki güncel kavramlar ile farklı program geliştirme modellerine yönelik bakış açısı kazandırmaktır
Dersin İçeriği
geliştirme modelleri Eğitim felsefesi ve amaçları İhtiyaç değerlendirme Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları Eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanması Eğitim programı ve öğretim Eğitim programının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve kullanım alanlarını inceler
2) Program geliştirme alanındaki alternatif yaklaşımları analiz eder
3) Program geliştirmenin kökenini ve çağdaş program geliştirme konusundaki günümüz eğilimlerini inceler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program ile ilgili temel kavramlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
2 Program Geliştirmenin Temelleri İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
3 Program Geliştirmenin Temelleri İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
4 Program Tasarım Yaklaşımları- Program Geliştirmenin Planlanlanması İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Program Geliştirmede İhtiyaç Analizi ve Analiz Yaklaşımları İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Programda Amaç ve kazanımlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
7 Programda Amaç ve kazanımlar İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Programda İçerik-İçerik Seçimi İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Programda İçerik İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Program ve Öğretim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Program ve Öğretim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
13 Program ve Öğretim İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Öğretim Etkinliklerinin Planlanması İlgili kitap, makale ve tezleri inceleme Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Dersin genel değerlendirmesi süreci gözden geçirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar