DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Eğitim Programları SÖ   777 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik eğitimi programının ilkelerini, standartlarını, program tekniklerini ve prosedürlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, -Matematik programının temel öğeleri -Matematik programının tarihi -Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması -Matematik öğretim programının tasarımı -Matematik öğretim programının uygulanması -Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları, -Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi konuları ele alınacktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik programının temel öğelerini açıklar.
2) Matematik programının tarihi açıklar.
3) Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansımasını açıklar.
4) Matematik öğretim programı tasarımını açıklar.
5) Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımlarını açıklar.
6) Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematik programının temel öğeleri Önerilen kaynaklardan konunun okunması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Matematik programının temel öğeleri Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Programının tarihi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Programının tarihi Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
5 Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması Önerilen kaynaklardan konunun okunması
6 Felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerinin matematik öğretim programına yansıması Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Matematik öğretim programı tasarımı ve geliştirilmesi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Matematik öğretim programı tasarımı ve geliştirilmesi Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Tartışma
10 Matematik öğretim programının uygulanması Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Matematik öğretim programının uygulanması Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Matematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 atematik programın yaygınlaştırılması yaklaşımları Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan konunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Matematik programının öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi Literatür incelenerek konu ile ilgili 2 makalenin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar