DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Stilleri Uygulamaları SÖ   775 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenme stilleri ile ilgili bir problem belirleyerek araştırma yapmaktır.
Dersin İçeriği
Farklı öğrenme stilleri modelini dikkate alarak bir araştırmanın planlanması ve yürütülmesidir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme stilleri ile ilgili bir problem belirler
2) Probleme ilişkin yöntemi belirler
3) Verileri toplar ve analiz eder
4) Araştırmayı raporlaştırır ve sunar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme ve Öğrenme Stilleri Modelleri İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Literatür tarama İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Literatür tarama İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Öğrenme stilleri ile ilgili bir problemin belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Belirlenen problemin amacı ve önemi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Yöntemin belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının belirlenmesi İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
9 Veri toplama İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Veri toplama İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
11 Verilerin analizi ve bulguların yazımı İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Verilerin analizi ve bulguların yazımı İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Tartışma, Yorum, sonuç ve önerilerin yazımı İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Tartışma, Yorum, sonuç ve önerilerin yazımı İlgili kaynakların incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Çalışmaların sunumu sunumu hazırlamak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar