DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Stilleri SÖ   769 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KAF
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı öğrenme stillerini, öğrenme stilleri modellerini ve bu modellerin etkilerini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Öğrenme stilleri, öğrenme stilleri modelleri ve modellere ilişkin çalışmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenme stilleri ve ilgili kavramları açıklar
2) Öğrenme stillerinin boyutlarını açıklar
3) Öğrenme stilleri modellerini açıklar
4) Öğrenme stilleri modelleri ile ilgili araştırmaları inceler
5) Öğrenme stillerine uygun ders planları yapar ve uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme ve Öğrenme Stilleri-Öğrenme Stillerinin Boyutları Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Dunn and Dunn öğrenme stili modeli ile ilgili örnekler Alan yazın incelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kolb Öğrenme Stili Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kolb Öğrenme Stili Modeli ile ilgili örnekler Alan yazın ncelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 4 MAT Sistem Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 4 MAT Sistem Modeli ile ilgili örnekler Alan yazın incelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav
9 Grasha- Reichmann Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Grasha- Reichmann Modeli ile ilgili örnekler Alan yazın incelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Gregorc Öğrenme Stilleri Modeli Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Gregorc Öğrenme Stilleri Modeli ile ilgili örnekler Alan yazın incelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Witkin Alan Bağımlı-Alan Bağımsız Öğrenme Stili Ders konusunun farklı kaynaklardan incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Witkin Alan Bağımlı-Alan Bağımsız Öğrenme Stili ile ilgili örnekler Alan yazın incelenerek konu ile ilgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Planlar Üzerine Değerlendirme ve Dönemin değerlendirilmesi plan örnekleri hazırlayarak gelme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar