DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoklu Zeka Kuramları SÖ   763 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, zeka, zeka kuramları ve çoklu zeka kuramı hakkında bilgi vermektir. Derste ayrıca çoklu zeka kuramına göre eğitim planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı üzerinde de durulacaktır.
Dersin İçeriği
Bireysel farklılıklar ve zeka, çoklu zeka kuramından önceki zeka kuramları, çeşitli zeka alanları ve çoklu zeka kuramını tanımlanması, zeka alanlarının belirlenmesi, çoklu zeka kuramı ve programa uygulanması, düşündüğümüzden de zekiyiz, çoklu zeka alanlarını dikkate alarak eğitim yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Insan beyni, zeka, IQ ve tekli zeka anlayışını tanımlama
2) Zeka kuramları ve Zekanın özelliklerini açıklama
3) Zeka ve bireysel farklılıklar arasındaki ilişkileri açıklama
4) Çoklu zekakuramını tanımlar
5) Çoklu zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörleri açıklar
6) Çoklu zeka alanlarını belirleme yollarını açıklar ve uygun ölçme yollarını kullanır
7) Eğitimde çoklu zeka kuramının yerini değerlendirir
8) Sınıf ortamını çoklu zeka kuramı ilkeleri doğrultusunda düzenler
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Zeka, Akıl, Yetenek, Beceri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Zeka, Akıl, Yetenek, Beceri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Zeka kuramlarının incelenmesi ve çoklu zeka kuramının kuramsal temelleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması
5 Çoklu zeka kuramının kuramsal temelleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Sözel dilsel ve Görsel-uzamsal zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
7 Müziksel-ritmik ve bedensel-kinestetik zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Matematiksel-mantıksal ve Sosyal zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
10 İçsel zeka ve doğa zeka alanları Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
11 Çoklu zeka alanlarına yönelik bir farkındalık programının hazırlanması Hazırlık programıda yer verielcek etkinliklere karar verme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Çoklu zeka alanlarına yönelik bir farkındalık programının uygulanması ve değerlendirilmesi Farkındalık programını uygulama ve değerlendirme
13 Çoklu zeka alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, sunum hazırlama
14 Çoklu zeka kuramı temel alınarak yapılmış yüksek lisans ya da doktora tezlerinin ve bir makalenin incelenerek sunulması Tez ya da makalelerin incelenmesi ve sunum hazırlanması
15 Çoklu zeka kuramı temel alınarak yapılmış yüksek lisans ya da doktora tezlerinin ve bir makalenin incelenerek sunulması Tez ya da makalelerin incelenmesi ve sunum hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Görüş ve önerilerin yazılması Bireysel Çalışma
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar