DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okulda İnsan İlişkileri SÖ   759 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Songül TÜMKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilerarası iletişimin metodları ile iletişim modelini, iletişim unsurlarını ve özelliklerini, etkili dinleme ve geri bildirimi, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan ilişkileri ve İletişimin tanımını ve insan yaşamındaki fonksiyonlarını örneklerle açıklar
2) İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve görevlerini açıklar.
3) Organizasyonlardaki örgütsel iletişim yöntemlerini ve fonksiyonlarını tanıma becerisi kazanır
4) Sözlü iletimde etkili konuşma ve dinleme tekniklerini açıklar
5) Sözsüz iletişim araçlarının fonksiyonlarını ve beden dilinin önemini açıklar
6) İş yaşamında yazılı iletişimin önemini açıklama ve yazışma türleri hakkında bilgi ve beceri kazanır
7) İletişim engellerini ve bunları aşma yollarını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan ilişkileri ve İletişim kavramının tanımlanması Okuma
2 İnsan ilişkileri ile ilgili kuramlar Okuma
3 İletişim süreci ve İletişim sürecinde yer alan öğeler Okuma
4 Örgütsel iletişim Okuma
5 İletişim Çatışmaları Okuma
6 Sözsüz İletişim I Okuma
7 Sözsüz İletişim II Okuma
8 Ara Sınav
9 Etkili iletişim kurma yolları Okuma
10 İletişim ve toplum Kitle İletişimi Okuma
11 İletişimde çatışma ve önlenmesi Okuma
12 Öğrenci ile iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar Okuma
13 Öğretmen ile dikkat edilmesi gereken önemli hususlar Okuma
14 Veli ile dikkat edilmesi gereken önemli hususlar Okuma
15 İletişim uygulamaları Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar