DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri SÖ   752 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan nitel araştırmanın,felsefi temellerinin neler olduğunu, nitel araştırma türlerini , nitel araştırmada veri toplama tekniklerini ve analiz yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Kurs nitel araştırma yöntemlerinin anlaşılabilmesi için araştırmanın felsefi temelleri hakkındabilg verir, nitel aaştırma desenleri, metedolojisi, teknikleri, veri topama ve analizi konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı anlar
2) Nitel araştırma yöntemleri hakkında öğrendiklerini araştırma sürecinde kullanabilir
3) Kendi nitel araştırma sürecini başlatabilir
4) Kendi araştırmasına uygun nitel veri toplayabilir
5) Kendi araştırmasına uygun nitel veriyi analiz edebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim felsefesi ve temel meseleler yok Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri Bir olayı empatik bakış açısıyla değerlendirerek yazma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Nitel araştırma türleri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Nitel araştırma türleri (devam) Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma (makale araştırması) Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Nitel araştırma türleri (devam) Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma (makale araştırması) Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Nitel araştırma süreci Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
7 Nitel araştırmada örneklem, güvenirlik ve genelleme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
8 Ara Sınav Yapılan çalışmaları raporlama Portfolyo
9 Görüşme odak görüşme Nitel bir araştırma için görüşme sorusu hazırlama ve görüşme yapma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Gözlem Nitel bir araştırma için gözlem formu hazırlama ve gözlem yapma
11 Doküman inceleme Nitel bir araştırma için doküman inceleme
12 Nitel veri analizi Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma
13 Nitel veri analizi (devamı) Daha önce yapılmış olan görüşme, gözlem ve doküman inceleme çalışmalarından elde edilmiş verileri analiz etme
14 Nitel olarak hazırlanmış makale ve araştırma raporlarını inceleme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma
15 Araştırma raporu hazırlama ve genel değerlendirmeler yaparak olası nitel araştırma projesi oluşturma Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar