DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi Kuramları ve Uygulamaları SÖ   750 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kurs öğrencilerin sınıf yönetimi modellerinin uygulanışını, sınıfta meydana gelen istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etmeye yönelik geliştirilen stratejiler hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Kursun içeriği sınıf yönetimine ilişkin genel ve ayrıntılı bir bilgi verirken sınıf yönetimi teorileri ve bunların sınıfta nasıl uygulanacağını da öğretir. Öğrencilere istenmeyen davranışlar ve bunlarla baş etme yöntemlerini kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları bilir
2) Sınıf içi iletişim ve etkileşimi bilir ve uygular
3) Farklı sınıf yönetimi modellerini ve bunların uygulamadaki farklarını anlar
4) Disiplinle ilgili farklı kuramları tanır ve bunların uygulamadaki sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapar
5) Sınıf içindeki disiplin yaklaşımını değerlendirir
6) Kendi ve diğer öğretmenlerin sınıflarındaki disiplin uygulamalarını gözlemler ve değerlendirir
7) Kendi disiplin modelini analiz eder
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf yönetimimin amacı, boyutları, önemi yok Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sınıf yönetimi modelleri Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Tartışma
3 Disiplin modellerine genel bakış Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma, bu modelleri analiz ederek bir bakış açısı kazanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Davranış değiştirme modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Assertive disiplin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Dreikurs Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Glasser Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Öğrenilen modellerle ilgili bir rapor hazırlama Bireysel Çalışma
Portfolyo
9 Ginott modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma
10 Kounin modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Thomas Gordan Etkili Öğretmen Modeli Konuyla ilgili kaynakları araştırma ve okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 İncelenen disiplin modellerinin genel analizi İncelenen bütün disiplin modellerini analiz eden bir rapor hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Portfolyo
13 İstenmeyen davranışlarla ilgili örnek olay incelemesi Sınıfta istenmeyen davranışları gözlemleme ve raporlama Bireysel Çalışma
14 İstenmeyen davranışlarla ilgili örnek olay incelemesi Sınıfta istenmeyen davranışları gözlemleme ve raporlama Bireysel Çalışma
Portfolyo
15 Bireysel öğretmenlik anlayışlarının değerlendirilmesi Kendi bireysel öğretmenlik anlayışlarını öğretilen modelleri göz önüne alarak rapor hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan bütün çalışmaların raporlarını hazırlama Bireysel Çalışma
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar