DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoklu Zeka Kuramlarına İlişkin Uygulama SÖ   748 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, zeka, zeka kuramları ve çoklu zeka kuramı hakkında bilgi vermektir. Derste ayrıca çoklu zeka kuramına göre eğitim planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı üzerinde de durulacaktır.
Dersin İçeriği
Bireysel farklılıklar ve zeka, çoklu zeka kuramından önceki zeka kuramları, çeşitli zeka alanları ve çoklu zeka kuramını tanımlanması, zeka alanlarının belirlenmesi, çoklu zeka kuramı ve programa uygulanması, düşündüğümüzden de zekiyiz, çoklu zeka alanlarını dikkate alarak eğitim yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çoklu zeka kuramını eğitim sürecine uyarlarken neler yapılması gerektiğini araştırır
2) Çoklu zeka kuramından esinlenilerek öğretimin nasıl düzenleneceği açıklar
3) Çoklu zeka kuramına dayalı öğretim etkinlikleri tasarlar
4) Çoklu zeka kuramına dayalı bir ders planının nasıl hazırlanacağını açıklar
5) Ders planlarını uygular ve değerlendirir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu zeka kuramı temel alınarak yapılmış araştırmaların uygulama süreçlerinin incelenmesi İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Çoklu zeka kuramı temel alınarak yapılmış araştırmaların uygulama süreçlerinin incelenmesi İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
3 Her öğrencinin kendi alanıyla ilgili etkinlikleri içeren çoklu zeka kitaplarını incelemesi ve bunları raporlaştırıp sunması, derste tartışılması Kendi alanıyla ilgili kitapları inceleme ve rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Her öğrencinin kendi alanıyla ilgili etkinlikleri içeren çoklu zeka kitaplarını incelemesi ve bunları raporlaştırıp sunması, derste tartışılması Kendi alanıyla ilgili kitapları inceleme ve rapor hazırlama Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Etkinlikler hazırlama ve sınıfta paylaşma Etkinlikleri planlama Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Etkinlikler hazırlama ve sınıfta paylaşma Etkinlikleri planlama Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Hazırlık programını tasarlama ve tartışma Hazırlık programındaki etkinlikleri belirleme Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
9 Deneysel çalışmanın ders planlarını hazırlama Planlarla ilgili kaynakları inceleme Tartışma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Deneysel çalışmanın deseninin sunulması Deneysel çalışmayı planlama Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Deneysel çalışma 1. hafta Deneysel çalışmanın uygulanması Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Deneysel çalışma 2.:Hafta Deneysel çalışmanın uygulanması
13 Deneysel çalışma 3. hafta Deneysel çalışmanın uygulanması Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
14 Deneysel çalışma 4. hafta Deneysel çalışmanın uygulanması
15 Deneysel çalışmanın değerlendirilmesi Deneysel sürecin raporlaştırılması Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Tartışma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar