DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı SÖ   727 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk halk kültürünü yakından tanımak, kültürün içerisinde yer alan törenlerin amaç ve uygulama biçimini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Türk halk kültürü içerisinde yer alan törenler ve inanışlar ele alınır. Dersin içerisinde törenlerin zamanları,uygulanma biçimleri değerlendirilir. Bu konuda yazılmış makaleler incelenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) dersin içeriğini kavrar
2) çocuk kavramının kapsadığı tanımı kavrar
3) çocuk psikolojsinini kavrar
4) çocuk yaş gruplarına göre gelişim düzeylerini kavrar
5) çocuk edebiyatının ne olduğunu kavrar
6) çocuk için edebiyatın önemini kavrar
7) edebiyatın çocuk için yararını kavrar
8) çocuk edebiyatı türlerini kavrar
9) çocuk edebiyatı türlerinin yaş gruplarına göre özelliklerini kavrar
10) çocuk romanlarının içerik özelliklerini kavrar
11) çocuk romanlarının biçim özelliklerini kavrar
12) çocuk öykülerinin biçim özellikleini kavrar
13) çocuk öykülerinin içerik özelliklerini kavrar
14) masal çocuk ilişkisini kavrar
15) çocuk şiirlerinin biçim ve içerik özelliklerini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin içeri tanıtılır ön hazırlık yok Anlatım
2 çocuk kavramı ve çocuk psikolojisi anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
3 tanınmış çocuk edebiyatı yazarları anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Tartışma
4 çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken biçim ve içerik özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Gösterip Yaptırma
5 çocuk edebiyatının türleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
6 edebiyat çocuk ilişkisinde çocuğun gelişimine edebiyatın etkisi anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Soru-Cevap
7 çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuk için önemi anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 yaş gruplarına göre çocuk etebiyatı ürünlerinin içerik ve biçim özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 çocuk romanlarının içerik özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
Soru-Cevap
11 çocuk romanlarının biçim özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
12 çocuk öykülerinin biçim özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Tartışma
13 çocuk öykülerinin içerik özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Soru-Cevap
14 çocuk ve masal ilişkisinde masalın dil ve anlatım özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
15 çocuk şiirlerinin biçim ve içerik özellikleri anlatılır önerilen makale ve kitaplar okunmuş olarak gelinir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar