DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretiminde Metin Tahlilleri SÖ   718 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metinlerin nasıl analiz yapılacağı öğrenilir. Türlere göre analız yöntemleri öğrenilir
Dersin İçeriği
Türkçe dersi içinde yer alan metinlerin nasıl analiz edileceği anlatılır. Metinlerin içinde yer alan kavramlar, tema, ana fikrin nasıl bulunacağı anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin içeğiri öğrenilir
2) Türkçe dersinin amaçları öğrenilir
3) Türkçe dersinin kitaplarında bulunması gereken biçim özellikleri öğrenilir
4) Türkçe dersi kitaplarında bulunması gereken içerik özellikleri öğrenilir
5) Türkçe dersinde bulunması gereken metin türleri öğrenilir
6) Türkçe dersinde bulunması gereken temalar öğrenilir
7) Türkçe dersinde bulunması gereken değerler öğrenilir
8) öğretici yazıların incelenme şekli öğrenilir
9) eğlendirici yazıların incelenmesi öğrenilir
10) gezi yazılarının incelenmesi öğretilir
11) Metinlerde yer alan karakterlerin incelenmesi öğrenilir
12) Karakter analizi öğrenilir
13) Mekan analizi öğrenilir
14) Zaman analizi öğrenilir
15) Zaman mekan olay birliğinin analizi öğrenilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği tanıtılır ön hazırlık yok Anlatım
2 Türkçe dersinin amaçları anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
3 Türkçe dersin kitaplarında bulunması gereken biçim özellikleri anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
4 Türkçe ders kitaplarında yer alan içerik özellikleri anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
5 Türkçe metinlerinde bulunması gereken türler anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Tartışma
6 Metinlerde yer alması gereken konular anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Soru-Cevap
7 Metinlerde yer alması gereken dil ve anlatım özellikleri anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Metinlerin türlere göre analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
10 Öğretici metinlerin analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
11 Eğlendirici metinlerin analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
12 Gezi yazılarının analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
13 Metinlerde yer alan karakterlerin nasıl analiz yapılacağı anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Anlatım
14 Metinlerdeki mekan analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Alıştırma ve Uygulama
15 metinlerde yer alan kişi zaman mekan olay analizi anlatılır önceden önerilmiş makaleler ökünarak gelinir Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar