DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Öğretiminde Çağdaş Uygulamalar SÖ   712 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş öğretim yöntemlerini kullanarak temel matematik kavramlarının nasıl öğretileceğini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemlerin öğretimi, çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak rasyonel sayıların öğretimi, çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak geometri öğretimi, çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak grafik ve istatistik öğretimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimini açıklar
2) Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
3) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak rasyonel sayılar ve işlem öğretimini açıklar.
4) Rasyonel sayılar ve doğal sayılarda işlem öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
5) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak geometri öğretimini açıklar .
6) Geometri öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
7) Çağdaş öğretim yaklaşımları kullanılarak grafik ve istatistik öğretimini açıklar.
8) Grafik ve istatistik öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak doğal sayılar öğretimi, Önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak doğal sayılar öğretimi, Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak doğal sayıların öğretimine ilişkin öğretim uygulamaları Örnek uygulamalar hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak dört işlem öğretimi, Önerilen kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak dört işlem öğretimi, Literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak dört işlem öğretimine ilişkin öğretim uygulamaları Örnek uygulamalar hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak rasyonel sayıların öğretimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak rasyonel sayıların öğretimine ilişkin öğretim uygulamaları, Örnek uygulamalar hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak geometri öğretimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak geometri öğretimi Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak geometri öğretimine ilişkin öğretim uygulamaları Örnek uygulamalar hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak grafik öğretimi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak istatistik öğretimi Bu konuda ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve en az iki makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak grafik ve istatistik öğretimine ilişkin öğretim uygulamaları Örnek uygulamalar hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar