DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe Öğretim Progamı Geliştirme SÖ   705 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin program geliştirme ile ilgili temel kavramları ve program geliştirmenin kuramsal temellerini kavrayarak Türkçe Öğretim programı tasarısı hazırlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, program geliştirme modelleri üzerinde durularak, Türkçe Dersi öğretim programın ünsurları üzerinde değerlendirme yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, ilkeler, kuramlar ve modelleri açıklar.
2) Program geliştirmenin, tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temellerini açıklar.
3) Program tasarım modellerini örneklerini sunarak açıklar.
4) Türkçe öğretim programlarını programın temel felsefesini göz önüne alarak değerlendirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve tanışma yok
2 Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar birinci bölümün okunması
3 Program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik, konu alanı, birey ve toplumsal temelleri ikinci bölümün okunması
4 Program tasarım yaklaşımları üçüncü bölümün okunması
5 Program geliştirme modelleri dördüncü bölümün okunması
6 Türkçe Dersi öğretim programları Türkçe öğretim programının okunması
7 Türkçe Dersi öğretim programında genel ve özel amaçlar Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav bireysel çalışma
9 Türkçe Dersi öğretim programında içerik Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
10 Türkçe Dersi öğretim programında içerik Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
11 Türkçe Dersi öğretim programında öğrenme- öğretme süreci Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
12 Türkçe Dersi öğretim programında öğrenme- öğretme süreci Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
13 Türkçe Dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
14 Türkçe Dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
15 Alanda yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi Literatür tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar