DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okuma Yazma Öğretiminde Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar SÖ   703 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, okuma yazma öğretimi alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri takip edip kavrayabilecek kuramsal ve akademik bilgilere sahip olarak, okuma yazma öğretimine yönelik uygulamaları eleştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği okuryazarlığın önemi, temel amaç, genel ilke ve yöntemleri ve tekniklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okuma yazma öğretiminin önemini ve temel amaçlarını açıklar.
2) Okuma yazma öğretimi için genel ilkeleri belirler.
3) Okuma yazma öğretiminde dünyada ve ülkemizde uygulanan yöntem ve teknikleri karşılaştrır.
4) Okuma yazma öğretiminde uygun yöntem ve teknikleri seçmede istekli olur.
5) Okuma yazma uygulamalarını eleştirel olarak değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
X
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
X
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
X
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
X
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
X
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
X
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtılması ve tanışma yok
2 Okuma yazma öğretiminde temel amaçlar ve ilkeler birinci bölümün okunması
3 Okuma yazma öğretiminde yöntemler ikinci bölümün okunması
4 Okuma yazma öğretiminin tarihi süreci üçüncü bölümün okunması
5 Okuma yazmanın yöntemleri alan yazın taraması
6 Okuma yazma öğretiminde teknikler alan yazın taraması
7 Okuma yazma öğretiminde etkinlikler alan yazın taraması
8 Ara Sınav bireysel çalışma
9 Ses temelli cümle yöntemi uygulamaları Mevcut Türkçe öğretim programının gözden geçirilmesi
10 Yazı öğretimi alan yazın taraması
11 Okuma yazma öğretimindeki uygulamalar Alan yazın taraması
12 Okuma öğretimindeki uygulamalar alan yazın taraması
13 Yazma öğretimindeki uygulamalar alan yazın taraması
14 Okuma yazma öğretiminde kullanılan materyaller alan yazın taraması
15 Alanda yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi alan yazın taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları bireysel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar