DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Karma Yöntem Araştırmaları SÖ   722 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan karma araştırmanın,felsefi temellerinin neler olduğunu, karma araştırma desenleri, karma araştırmada veri toplama tekniklerini ve analiz yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Kurs karma araştırma yöntemlerinin anlaşılabilmesi için araştırmanın felsefi temelleri hakkında bilgi verir, karma yöntem araştırma desenleri, metodolojisi, teknikleri, veri toplama ve analizi konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karma yöntem araştırmalarının temelini kavrar
2) Karma yöntem araştırmaları hakkında öğrendiklerini araştırma sürecinde kullanabilir
3) Kendi karma yöntem araştırma sürecini başlatabilir
4) Kendi karma yöntem araştırmasına uygun veri toplayabilir
5) Kendi araştırmasına uygun karma veriyi analiz edebilir
6) Kendi araştırmasını bilimsel bir makale olarak yazabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar.
X
2
İlköğretim 1.-4. sınıf programlarını ve dayandıkları temel ilkeleri ifade eder.
3
İlköğretim 1.-4. sınıf kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
4
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini açıklar.
5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
X
6
İlköğretim 1.-4. sınıf konu alanlarının (Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik gibi) öğretim ilkelerini uzmanlık düzeyinde açıklar.
7
Sınıf öğretmenliği alan bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirerek kullanır.
X
8
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
9
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sınıf öğretmenliğine yönelik uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla yorumlar.
X
10
Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür.
X
11
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
13
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
X
14
Bilimsel ve sosyal konuları eleştirel bir bakış açısıyla sorgular ve yeni bakış açılarına açıktır.
X
15
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
X
16
Sosyal ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
X
17
Sınıf öğretmenliği alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
X
18
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
19
Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyü dillerinden birisini kullanır.
20
Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası yok Anlatım
Tartışma
2 Karma Yöntem Araştırmalarının Temeli Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Tartışma
3 Karma Yöntem Desenleri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Karma Yöntem Desenlerine Örnekler Getirme Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve örnekler hazırlama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Karma Yöntem Araştırma Sürecine Giriş Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve olası araştırma konusu belirleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Karma yöntem araştırma sorularının oluşturulması Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma ve araştırma konusu ile ilgili soruların hazırlanması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Karma Yöntem Araştırmaları için örneklem stratejileri Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yapılan çalışmaları raporlama Portfolyo
9 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kendi karma yöntem verilerini toplama Bireysel Çalışma
11 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kendi karma yöntem verilerini toplama Bireysel Çalışma
12 Karma yöntem araştırmalarında veri toplama Kendi karma yöntem verilerini toplama Bireysel Çalışma
13 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi Kaynaklardan ilgili konuyla ilgili araştırma okuma Bireysel Çalışma
14 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme
15 Karma yöntem araştırmalarında veri analizi ve raporlaştırması Daha önce toplanmış olan verileri analiz etme ve raporlaştırma Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yapılan çalışmaları raporlama Bireysel Çalışma
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar