DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Şiirinde Edebi Akımlar I TDE   747 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı divan şiirindeki üslubu ve üslup farklarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Eski Türk edebiyatında üslup ve üslup sahibi şairler, üsluplar arasındaki farklar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi akımları karakteristik özellikleriyle kavrar.
2) Divan şiirindeki farklı edebi ekolleri meydana getiren özellikleri tanır.
3) Divan şiirinde farklı edebi ekol ve üslupların temsilcilerini tanır.
4) Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur eser türlerini tanır.
5) Sebk-i Hindi, Türk-i Basit, Mahallileşme vb. ekol, üslup ve eğilimleri kavrar.
6) Edebi akımların önemli temsilcilerini kavrar.
7) Sebk-i Hindi şiir örneklerini değerlendirir.
8) Türki-i Basit, Mahallileşme vb. ekollere ait şiirleri ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Divan şirinde üslup, edebi ekoller ve eğilimler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Sebk-i Hindiyi hazırlayan nedenler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Sebk-i Hindinin temel özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
4 Sebk-i Hindinin temsilcileri Kaynak Okuma Anlatım
5 Sebk-i Hindinin diğer üsluplarla ilişkisi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Metin incelemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Metin incelemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
9 Türki-i Basitin temel özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
10 Türki-i Basitin temsilcileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Divan şiirinde Mahallileşme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Farklı üslupların karşılaştırılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar